Tours khảo sát

Máy bay trực thăng Bell 505 của VNHN với khả năng đánh giá chính xác kích thước, vị trí tổng thể, kết cấu cơ sở hạ tầng, tiềm năng phát triển trong hiện tại và tương lai của tài sản mục tiêu sẽ giúp cung cấp nền tảng hoàn hảo cho các chiến dịch khảo sát trên không của quý khách

Poster_-_tieng_anh-2.jpg
Standee_-_Tieng_ANH-2.jpg